Experiment naar kwaliteit overgebleven medicijnen

Overgebleven medicijnen, wat moet je daar mee doen? In 2019 deed de Universiteit van Kopenhagen hier al onderzoek naar de kwaliteit van overgebleven medicijnen. Het experiment werd uitgevoerd door een groep onderzoekers van de afdeling farmacie en omvatte meer dan 100 vrijwilligers die medicatie kregen die al meer dan een jaar in het medicijnkastje lag. De resultaten waren verrassend en inmiddels zijn er meer universiteiten die hier onderzoek naar doen. Dit is alles wat je moet weten over het experiment naar de kwaliteit van overgebleven medicijnen. 

Experiment naar kwaliteit overgebleven medicijnen 

Door wereldwijde tekorten staan apotheken ook onder grote druk. Het komt dan ook steeds vaker voor dat bepaalde medicijnen niet op voorraad zijn en niet afgegeven kunnen worden. In sommige gevallen zorgt dit ervoor dat mensen in levensgevaar terechtkomen. Als reactie op dit probleem doen onderzoekers van het Radboudumc nu onderzoek naar het hergebruiken van medicijnen om verspilling tegen te gaan. Bij de eerste proef is er € 600.000 aan medicijnkosten bespaard. Dat is goed nieuws, want uit onderzoek blijkt dat apotheken in Nederland gemiddeld € 60.000 tot € 80.000 aan medicatie weggooien. 

Overgebleven medicijnen blijven gewoon goed

Het opnieuw uitgeven van overgebleven medicijnen mag niet zomaar. In Nederland geldt er namelijk een strenge wet- en regelgeving rondom medicatie. De kwaliteit moet gewaarborgd blijven en dat is lastig met overgebleven medicijnen. Zo lang de medicijnen namelijk niet onder toezicht in de apotheek liggen, kan niemand controleren wat er met de medicijnen gebeurt. Daarom kijken de onderzoekers van Radboudumc naar de kwaliteit van overgebleven medicijnen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de temperatuur waarop de medicijnen bewaard zijn en of de verpakking nog luchtdicht gesloten is. 

Medicijnen weggooien moet stoppen

Om verspilling van medicijnen tegen te gaan moeten zorgverleners en patiënten hun kijk op medicijnen aanpassen. In apotheken moet het minder normaal worden om medicijnen weg te gooien en als arts en patiënt is het belangrijk om de juiste dosis aan te houden. Op die manier worden de medicijnen daadwerkelijk gebruikt en blijven er geen pillen of potjes over. Verander je van medicatie, dan is het voor zowel de arts als patiënt een kleine moeite om na te denken over wat er met de oude medicijnen gebeurt. Werkt iedereen met elkaar samen dan kan dit ervoor zorgen dat verspilling van medicijnen in 2023 stukken minder is. 

Apotheken moeten nauwer samenwerken 

Werk je in een apotheek, dan valt het je vast op dat medicijnen die bijna over datum zijn in de chemische afvalbak verdwijnen. De meeste apotheken houden bovendien niet bij wat er weggegooid wordt, maar naar verwachting verspilt een apotheek gemiddeld € 30.000 tot € 60.000 aan medicatie. Om deze verspilling aan te pakken kunnen apothekers medicijnen met elkaar delen. Door medicijnen die bijna over datum zijn niet weg te gooien, maar te versturen naar een andere apotheek is het mogelijk om meer mensen in Nederland te helpen. Dit zorgt er dus niet alleen voor dat er minder medicijnen verspild worden, maar zorgt er ook voor dat patiënten in Nederland hun medicijnen kunnen blijven nemen. 

Plaats een reactie