Zo zit het met de nieuwe regeling ouderschapsverlof in 2022

Per 2 augustus 2022 is er nieuwe regeling ouderschapsverlof. Er is een uitbreiding in het huidige ouderschapsverlof toegevoegd. Ouders en verzorgers met een arbeidsovereenkomst kunnen door deze uitbreiding betaald verlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of de adoptie van een kind. Dit betekent dat er voor zowel ouders als werkgevers iets is veranderd. Hoe dat precies zit en waar je recht op hebt door de nieuwe regeling ouderschapsverlof ontdek je in dit artikel. 

regeling ouderschapsverlof

Nieuwe regeling ouderschapsverlof 2022

Is je kindje net geboren of heb je een kindje geadopteerd? Gefeliciteerd! Met zo’n klein hummeltje in huis is het voor jou belangrijk om tijd vrij te maken, en gelukkig is dat in Nederland goed mogelijk. Door de nieuwe regeling ouderschapsverlof kunnen ouders namelijk de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof vergoed krijgen. Tijdens deze 9 weken, die je in het eerste jaar van het ouderschap moet opnemen, ontvang je een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon of maximum dagloon. De 17 weken die na de betaalde 9 weken overblijven dien je als ouder op te nemen binnen 8 jaar. Dit deel van het ouderschapsverlof is onbetaald. 

Wie heeft recht op het ouderschapsverlof?

Alle ouders en verzorgers met een arbeidsovereenkomst hebben in Nederland recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof bestaat in totaal uit 26 weken en deze weken moeten opgenomen worden voordat je kind 8 jaar oud is. Hoe of wanneer je het ouderschapsverlof opneemt is aan jou. 

Over de Wet Betaald Ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 ging de Wet Betaald Ouderschapsverlof in werking. Aanleiding voor deze wet is de implementatie van een Europese richtlijn. In deze richtlijn staat omschreven wat de minimumeisen voor ouderschapsverlof, kraamverlof en mantelzorgverlof zijn. Alhoewel Nederland zich al goed aan de regels hield, voldeed de regeling van voor 2 augustus 2022 niet volledig aan deze richtlijn. 

Overig verlof voor ouders en verzorgers 

Naast het ouderschapsverlof hebben zowel de moeder als vader van een kind recht op andere soorten verlof. Moeders hebben bijvoorbeeld recht op het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Moeders krijgen tijdens dit verlof een uitkering van 100% van het dagloon van het UWV. 

Het geboorteverlof zorgt ervoor dat de vader bij de geboorte van een kind recht heeft op 5 doorbetaalde vrije dagen. Hierna kunnen partners in het eerste half jaar aanvullend geboorteverlof krijgen. Dit verlof duurt maximaal 5 weken en in deze periode ontvangen partners of vaders 70% van het dagloon van het UWV. 

Hiernaast kunnen verzorgers die een kind adopteren of een kind in het gezin opnemen het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen. Dit verlof geeft verzorgers recht op 6 weken betaald verlof. Wil je meer weten over de verschillende soorten verlof waar ouders gebruik van kunnen maken? Bekijk hier de website van de overheid voor meer informatie over ouderschapsverlof en aanvullend verlof voor ouders en verzorgers. 

Vond je dit artikel interessant en wil je meer lezen over onderwerpen die te maken hebben met familie & ouderschap? Op deze website ontdek je meer over deze onderwerpen. Klik hier en bekijk ons volledige blog. 

Plaats een reactie