Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Agentschap BPR borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. We zijn de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens.

Kijk onder Organisatie voor meer informatie over o.a. onze missie en diensten.

Systeeminformatie

Bijgewerkt t/m 23-12-2014

GBA

 • Geen vermeldingen

GBA-V

 • Geen vermeldingen

Registratie Niet-Ingezetenen

 • Geen vermeldingen

Terugmeldvoorziening

 • Geen vermeldingen

PIVA-V

 • Geen vermeldingen

PGK-module

 • Geen vermeldingen

Beheervoorziening BSN

 • Geen vermeldingen

Foutenmeldpunt BSN

 • Geen vermeldingen

Kwaliteitsmonitor

 • Geen vermeldingen

Register paspoortsignaleringen

 • Geen vermeldingen

RAAS

 • Geen vermeldingen

Basisregister Reisdocumenten

 • Geen vermeldingen

Verificatieregister

 • Geen vermeldingen